Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace 2015-2020

14. 12. 2015     sekce: Novinky

Byl vyhlášen nový dotační program Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace 2014-2020 na výměnu starého zdroje tepla za nový energeticky úsporný a ekologicky šetrný zdroj.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015-2021 - OBLAST C

V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných domech.

 

Podoblast

podpory

Typ droje

Výše podpory [Kč]

C.1 (spolu se zateplením)

C.2 (bez

zateplení)

C.1.1

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.2

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

80 000

C.1.3

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

40 000

C.1.4

C.2.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.5

C.2.5

Tepelné čerpadlo voda - voda

100 000

80 000

C.1.6

C.2.6

Tepelné čerpadlo země - voda

100 000

80 000

C.1.7

C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

75 000

60 000

C.1.8

C.2.8

Plynový kondenzační kotel

18 000

15 000

C.1.9

C.2.9

Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

40 000

30 000

 

Na co lze dosáhnout:

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Maximální výše dotace:

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).

Pokud se chcete dozvědět více, tak můžete přímo na stránkách www.novazelenausporam.cz máme pro Vás připravený přímý odkaz: 3. dotační výzva pro rodinné domy oblast C - nová zelená úsporám 2015, 2016 - 2020.

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO ZDROJE TEPLA

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete už od letošního roku získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

V případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na soustavu zásobování teplou vodou bude dotace poskytována maximálně do výše 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Chcete vědět více o programu Kotlíkové dotace? Celý popis programu naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí na stránce: Kotlíkové dotace

 

 

Soubory ke stažení a jiné odkazy

Leták NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM a KOTLÍKOVÁ DOTACE

Další produkty

 • Nová designová klimatizace SAMSUNG Q9000

  Se super silným kompresorem. Úsporná, tichá klimatizace, která využívá ty nejmodernější funkce. Zajistí Vám maximální komfort, dokonale čistý vzduch a úsporu energie. Přednosti vnitřní jednotky Maldives + Smart Saver kompresor pracuje jen nezbytnou dobu, Full HD filtr zachytí až 90% prachu a Quiet Mode nižší hladina hluku a vibrací.

  12. 07. 2015     sekce: Novinky  
 • Nový automatický kotel na tuhá paliva TP-EKO

  Automatický kotel TP-EKO je jedním z mála kotlů na českém trhu umožňující spalování více druhů paliv (dřevní pelety a hnědé uhlí ořech) v jediném univerzálním hořáku a přitom dosahuje parametrů nejpřísnější 5. emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Pro spalování dřevních pelet splňuje kotel požadavky této emisní třídy ve všech svých výkonnostních provedeních (19-76 kW).

  13. 07. 2015     sekce: Novinky  
 • Nové hybridní tepelné čerpadlo DAIKIN HPU

  Unikátní zdroj tepla, který v sobě kombinuje přednosti špičkového kondenzačního kotle a vysoce efektivního tepelného čerpadla. Zařízení volí vždy nejhospodárnější (kombinovaný) provoz s ohledem na zadané ceny elektřiny a plynu.

  11. 07. 2015     sekce: Novinky  
 • Stavotech Olomouc 2017

  STAVOTECH OLOMOUC 2017 jedna z nejlepších regionálních výstav, kde nás opět najdete ve výstavním produktovém stánku SAMSUNG.

  28. 03. 2017     sekce: Novinky